Garanties van Oorsprong (Gvo’s) verkopen

Wist u dat uw windmolen of zonnecollectoren certificaten produceren, de zogenoemde Garanties van Oorsprong (GvO’s). Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elke 1.000 kilowattuur (kWh) één GvO aangemaakt. Een GvO dient als bewijs dat de geproduceerde elektriciteit daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Deze GvO’s zijn verhandelbaar en dienen als bewijs voor de afnemer dat deze groene stroom afneemt.

Veel eigenaren van windmolens of zonnepanelen weten niet dat de geproduceerde GvO’s verhandeld kunnen worden. Deze worden namelijk, als u zelf geen stappen onderneemt, automatisch naar uw energieleverancier overgeschreven. VanHelder biedt de mogelijkheid om de geproduceerde GvO’s wel te kunnen verkopen. U hoeft zelfs geen klant bij ons te zijn.

Er is momenteel geen algemeen platform waar u uw GvO’s kunt verhandelen. VanHelder biedt daarom de mogelijkheid om dit te doen via ons eigen platform. Het verhandelen van GvO’s is namelijk een eenvoudige administratieve handeling in CertiQ.

U kunt alvast het GvO contract en overschrijfformulier downloaden en bekijken. Als u onderstaande gegevens invult, nemen wij contact met u op.